gradar maakt functiewaardering geschikt voor de 21e eeuw

gradar is een analytisch, integraal en web based functiewaarderingssysteem waarmee op eenvoudige wijze de relatieve zwaarte van functies gemeten kan worden. gradar borgt de betrouwbaarheid, consistentie en transparantie van functiewaarderingsresultaten, ook binnen organisaties die voortdurend te maken hebben met veranderende (markt) omstandigheden.

probeer gratis

functiewaardering Grade Kaart

gradar evalueert functies binnen de volgende categorieën:

Management posities

Functies gericht op het hiërarchisch managen van organisaties, bedrijfsonderdelen, afdelingen of teams. De kerncompetenties binnen deze functies zijn vooral gericht op het tijdig, volledig en op een juiste wijze behalen van doelstellingen voor de betreffende entiteit.

Projectmanagement posities

Functies gericht op het managen of coördineren van projecten. De kerncompetenties binnen deze functies zijn vooral gericht op het tijdig, volledig en binnen de gestelde budgetten en kwaliteitseisen behalen van overeengekomen projectdoelen.

Specialisten of medewerkers

Functies gericht op het leveren van een individuele bijdrage binnen de organisatie. De gemeenschappelijke deler is dat binnen deze functies geen hiërarchisch leiding wordt gegeven. Het betreft zowel zeer specialistische functies binnen complexe werkomgevingen alsook functies waarbij een specifieke vakopleiding niet noodzakelijk is.

functiewaardering eenvoudig benaderd

Gebruiksgemak van het functiewaarderingssysteem gradar

gebruikersgemak

 • Logisch, gebruiksvriendelijk en responsive ontwerp
 • Eenvoudige setup
 • Intuïtieve user interface
 • Overzichtelijk, transparant en herkenbaar
 • Veilig access management
Correlaties van het functiewaarderingssysteem

correlaties

 • Meer dan >100 gradar functiefamilies
 • Betrouwbare correlatie met relevante functiewaarderingssystemen
 • Betrouwbare correlatie met relevante benchmark informatie
Overzicht resultaten functiewaardering

overzicht

 • Actuele functiematrixen (kruistabellen)
 • One click .xlsx & .csv exportbestanden
 • Verschillende opties om klant specifiek functies te clusteren
 • Uitgebreide filteropties

over gradar

gradar borgt binnen alle voorkomende organisatietypes, branches en op ieder functieniveau een consistent en objectief functiewaarderingsproces. De relatieve zwaarte van de functie van CEO binnen een grote internationaal opererende organisatie kan op een eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt worden alsook de relatieve zwaarte van zeer specialistische functies, ondersteunende functies of functies met zeer operationele verantwoordelijkheden.

De objectiviteit van het functiewaarderingsproces is geborgd omdat gewerkt wordt met duidelijk omschreven, eenduidige en consistente niveaudefinities. Deze niveaudefinities zijn zodanig uitgewerkt dat verschillen tussen functieniveaus direct herkend worden.

De verschillende niveaudefinities die zijn uitgewerkt binnen gradar zijn afgeleid van de volgende functie specifieke kenmerken en competentiegebieden.

Meer informatie over functiewaardering met gradar vindt u ook op onze website www.gradar.com/nl/.

Specialisten of medewerkers

Projectmanagement posities

Management posities


Kennis en ervaring

Probleemoplossend vermogen


Verantwoordelijkheid voor medewerkers

Verantwoordelijkheid voor projecten en span of control

Leadership span


Kennis van de organisatie


Complexiteit & processen

Functionele verantwoordelijkheid

Reikwijdte van beslissingen

Projectomvang en -budget

Complexiteit & processen

Organisatorische verantwoordelijkheid

Reikwijdte van beslissingen


Communicatie

Stress

Fysieke inspanningen

(Fijn motorische) bewegingsvaardigheden

Externe invloeden (hitte, vuil, stof, koude)

Nucleaire, biologische, chemische werkomgeving

De gradar systematiek kan aangevuld worden met een waarderingsmodule waarmee de relatieve zwaarte van zowel veel voorkomende inconvenienten alsook (fijn) motorische vaardigheden gemeten kan worden. De toevoeging van deze gezichtspunten creëert een extra mogelijkheid om de relatieve zwaarte van functies op een integrale en objectieve wijze vast te stellen.

De volledigheid van de verschillende systeemfactoren maakt dat gradar op eenvoudige wijze is toe te passen binnen zowel kleine, middelgrote alsook grote en internationaal opererende organisaties.

(licentie)kosten voor functiewaardering met gradar

Embleem van de Professional versie

professional

edition

2,500 EUR per jaar

exclusief consultancykosten wanneer daar behoefte aan is

De professional editie is ontwikkeld voor organisaties die het evaluatieproces in eigen beheer willen uitvoeren maar niet direct behoefte hebben aan specifieke maatwerkoplossingen.

De professionele editie creëert de mogelijkheid om: Een ongelimiteerd aantal functies te evalueren en te verwerken in gestandaardiseerde overzichten. Relevante informatie waaronder organogrammen, functiebeschrijvingen en managementinformatie op te slaan. Managementinformatie te ontsluiten.

De gebruikersovereenkomst van deze licentie is gebaseerd op 3 user accounts en een ongelimiteerd aantal read-only accounts.

Embleem van de Enterprise versie

enterprise

edition

5,000 EUR per jaar

exclusief consultancykosten wanneer daar behoefte aan is

De enterprise editie is ontwikkeld voor organisaties die behoefte hebben aan specifieke maatwerkoplossingen alsook het evaluatieproces in eigen beheer willen uitvoeren.

De enterprise editie creëert de mogelijkheid om: Een ongelimiteerd aantal functies te evalueren en te verwerken in een organisatie specifieke functiematrix. Relevante informatie waaronder organogrammen, functiebeschrijvingen en managementinformatie op te slaan. Specifieke managementinformatie te ontsluiten.

De gebruikersovereenkomst van deze licentie in gebaseerd op 5 user accounts en een ongelimiteerd aantal read-only accounts.

kennismaken met gradar

Functiewaardering met gradar is eenvoudig.

U kunt ook het gratis demo account activeren. Dit geeft u de gelegenheid om tijdelijk zelf aan de slag te gaan met de gradar systematiek voor functiewaardering.

gratis demo account

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over gradar: dennis@gradar.com
Wij laten u graag zien hoe eenvoudig het is om functiewaardering effectief toe te passen binnen uw organisatie.

Ondanks dat wij geloven in de toegevoegde waarde en kwaliteit van onze systematiek hebben wij ervoor gekozen om niet te investeren in een aparte salesdiscipline. Wij weten zeker dat onze specialisten in staat zijn om uw behoeften te vertalen in adequate functiewaarderings- en beloningsoplossingen. Wij werken vooral resultaatgericht en willen niet gebonden zijn aan vooraf gestelde salesdoelstellingen.